آنالیز ۷۲۳۵ اگزابایت دیتای خام جهان/دیتا در جهان مانند نفت، جزو منابع طبیعی می شود

حجم دیتای خام جهان Raw Storage capacity که سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۵۹۶ اگزابایت بوده تا سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۷۲۳۵ اگزابایت خواهد شد.
RSS

چکیده کتاب ” نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب”- بخش دوم

در بخش اول کتاب به معرفی کتاب و نویسنده و دو فصل آن پرداختیم و در این بخش چکیده فصلهای ۳تا۶ ارائه می شود( فصل سوم: اثر و یادگارهای نفت و توسعه ی دیرهنگام؛ ائتلاف ها و دولت سازی پیش از رونق نفتی و فصل چهارم: دوره های رونق نفتی و پس از آن: دو کشور صادر کننده با بحران روبرو می شوند؛ فصل پنجم: نفت، مخالفان و توسعه ی دیرهنگام وفصل ششم: نتیجه گیری).
RSS