جستجوی گسترده پلیس فرانسه برای یافتن فرد شلیک کننده به ساختمان رسانه ها

پلیس فرانسه جستجوی وسیعی را برای یافتن فردی که به ساختمان رسانه ها در پاریس شلیک کرده آغاز کرده است.
RSS

چرا به ظریف از پشت سر شلیک می کنند

بردرودیوار تصاویری نصب شده است که صداقت آمریکایی جماعت را در مذاکره با ایران زیر سئوال برده است. موسسه ای که این تصاویر را تدارک دیده است خود را یک موسسه خصوصی و مستقل می داند. که خنده دار است. اگر موسسه دیگری پیدا شد که توانست مضمونی مخالف این تصاویر را بردرودیوار نصب کند آن وقت می توان دعوی این دوستان را باورکرد.بگذریم. اگر بگویید آیا این تصاویرخالی از حقیقتند، می گویم نه.
RSS

شلیک ۷۵ میلیونی به قلب دروازه قطر!

رضا قوچان نژاد از غفلت خط دفاع قطر بیشترین استفاده را برد تا ۷۵ میلیون ایرانی را دوباره به تیم ملی فوتبال امیدوار کند.
RSS