دلیل بغل کردن نوزاد با دست چپ چیست؟

پرستاران به پدران و مادران آموزش می‌دهند تا نوزادان خود را با دست چپ بغل کنند. دلیل این کار را بدانید.

ادامه خواندن دلیل بغل کردن نوزاد با دست چپ چیست؟