گفنمان کارآمد و فرصت های رویاروی ایران و امریکا

گفتمان اعتدالگرا و طبعا عدالت طلب، اینک گفتمان های ستیزه جو در امریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را دچار انفعال و آشفتگی کرده است و با کسب اعتماد ملی حداکثری در داخل، محبوبیت و اعتبار حداکثری را مجددا در خارج موجب شده است، بدون آن که ایران را از مواضع و اصول و منافع ملی و دینی خود دور سازد.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *