دولت اعتدال؛ و اعتدال در اجرای قانون

از قدیم الایام؛ این بحث مطرح بوده است که قانون مهم تر است یا اجرای قانون؟من نیز به مانند بسیاری دیگر، بر این باورم که اجرای قانون از خود قانون، اهمیتی به سزاتر داراست. از همین رو است که بهترین وجه اجرای قانون را اعتدال در اجرای آن و تعریف اعتدال را” به رعایت عدالت در صدور حکم اجرای قانون به صورت برابر برای همگان و میانه روی در اجرای حکم به نسبت محکومین نابرابر بایکدیگر”، می داند.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *