دعوای جناحها با صلوات بفرست! حل نمی شود: مهارتهای کوانتونی لازم است

هیچ دعوایی با روش صلوات بفرست! حل نمی شود بجز مشاجرات موقتی مقطعی و لحظه ای بین دو طرفی که شناختی از هم ندارند و در اثر یک پیشامد با هم روبه رو و درگیر شده اند… اما وقتی طرفین هم را می شناسند و زمانی باهم بوده اند و برسر اموری که در آن منافع مشترک و متعارض مستمر دارند این دعوا راه حلی جامع بر پایه قانون و عدالت و اعتدال و انصاف و الزامات قانونی واجتماعی می طلبد.اما شاید آموختن مهارتهای کوانتومی بیش از همه لازم باشد.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *