هدف کرزی در سفر به ایران از نگاه نیویورک تایمز

روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی هدف از سفر یک روزه رئیس جمهوری افغانستان به ایران را نزدیکی به تهران دانست آن هم در شرایطی که کابل با آمریکا دچار تنش شده است.
RSS

کرزی کابل را به مقصد تاجیکستان ترک کرد

همشهری‌آنلاین: رئیس‌جمهور افغانستان امروز دوشنبه به “دوشنبه” رفت.
سایت سرگرمی خربزه