تصاویر حادثه خودسوزی در نزدیک کنگره آمریکا

تقریبا این اولین و تنها تصاویری است که از حادثه خودسوزی در نزدیکی کنگره آمریکا توسط وب سایت نیویورک دیلی نیوز منتشر شده است.
RSS

پایان تلخ عشق پسر۲۰ساله و دختر۱۶ساله؛ یکی خودسوزی کرد، دیگری حلق آویز شد

روزنامه شرق نوشت:
RSS