تصمیم احتمالی اوکراین برای تیموشنکو

همشهری آنلاین: رییس جمهور اوکراین قصد دارد به یولیا تیموشنکو، سیاستمدار مخالف دولت اجازه سفر به خارج از این کشور بدهد.
سایت سرگرمی خربزه