«قانون» سومین کتاب چاپی پس از تورات و انجیل است/ بررسی زندگی بوعلی سینا، نخبه تمدن ایرانی اسلامی

فارس نوشت:
RSS

باشگاه میلیونی‌های تاریخ: از انجیل و قرآن تا شازده کوچولو و هری پاتر

چاپ چندباره‌ یک کتاب در طول‌ دهه‌ها و قرن‌ها، مسلما معیار مناسبی برای درک محبوبیت و برجستگی یک اثر است و می‌تواند آن کتاب را در جمع پرفروش‌ترین و محبوبترین آثار ادبی قرار دهد.
RSS