مترجم شرکت نوکیا در خیابان دماوند به قتل رسید+عکس

در این پرونده مبنی بر کیفر خواست قرائت شده حسن ۲۴ ساله متهم است که در سال ۸۹ طی یک درگیری در ساعت ۱۰ شب با چاقو مسبب مرگ رضا طیب ۳۱ ساله شده است.

همچنین در متن کیفر خواست بنابر اعتراف صریح متهم به درگیری و قتل و نظریه پزشکی قانونی، گزارش ماموران انتظامی بازسازی صحنه جرم و ادله کافی، حسن بزهکار خوانده شده و خانواده مقتول خواستار قصاص هستند .

( پرودنده جهت اعتراض به حکم شعبه ۱۱۳ جهت اعتراض بررسی مجدد در اختیار قضات شعبه ۷۱ قرار گرفت)

بنا به گفته متهم در آخرین دفاعیات خود وی در آن شب به همراه همسرش به داخل کوچه منزل مسکونیشان شدند که متوجه رضا در داخل کوچه شدند متهم پس از راهنمایی همسرش به داخل خانه رضا آمده و با آن جرو بحث پرداختند که این روند به نزاع و درگیری تبدیل می گردد و با فرو رفتن یک چاقوی برنده به پای رضا به اتمام می رسد و وی فوت می نماید.

3tare.com | مترجم شرکت نوکیا در خیابان دماوند به قتل رسید+عکس ادامه خواندن مترجم شرکت نوکیا در خیابان دماوند به قتل رسید+عکس