زنان باردار چه زمانی نباید چای بخورند؟!

LS008584

نوشیدن مکرر چای در طول روز بیش از ۶ لیوان باعث تغییر رنگ و زردی دندان ها می شود.

ادامه خواندن زنان باردار چه زمانی نباید چای بخورند؟!