گزارش تصویری روز کودتای «سیاسی» علیه دایی/ پرسپولیس در وضعیت قرمز!

وب سایت برنامه نود- عکسهای که می بینید کل اتفاقاتی است که دیروز در تمرین پرسپولیس افتاده است. عکسهایی که البته تکان دهند هم هست. وقتی تمرین تعطیل می شود تا یک تصمیم مدیریتی جنجالی گرفته شود.

به گزارش وب سایت برنامه نود، تصاویر سرشار از اشک و لبخندهاست. جایی که علی دایی و حمید درخشان مقابل هم قرار می گیرند و طرفداران هم پایشان به زمین تمرین باز می شود و به جای تمرین کردن بازیکنان، این طرفداران هستند که روی سکوها وزمین برای بازی روز جمعه تمرین درگیریهای لفظی می کنند. هنوز کسی نمی داند که امروز دایی به کنفرانس می رود یا درخشان؟ روز جمعه دایی روی نیمکت پرسپولیس می نشیند یا حمید درخشان؟ اوضاع سکوها چطور خواهد بود؟ بازی روز جمعه یک بازی دیدنی خواهد بود. برخی هواداران دیروز می گفتند حمیدرضا سیاسی، رئیس هیات مدیره پرسپولیس علیه دایی کودتا کرده است. تصاویر را ببینید. این حال و روز پرسپولیسی است که حالا دیگر خیلی در وضعیت قرمز است. در تصاویر دایی در برخی عکسها می خندد، بعضی عکسها اخم می کند و در بعضی عکسها کاملا عصبی و بی حوصله نشان می دهد.