مذاکرات ژنو و نظام بین الملل

مشکل روابط بین المللی ایران صرفا” مسئله هسته ائی نیست بلکه نحوه تنظیم روابط با آمریکا در زمینه مشکلاتی که آمریکا در چارچوبه نظام بین المللی خلق کرده است از مسئله هسته ائی مهمتر است. از این منظر بدون طراحی راهبردی شفاف و صحیح در تعامل با آمریکا و نظام کنونی بین المللی و تلاش و قبول مسئولیت برای کاهش تنش و درگیریهای موجود در منطقه و توسعه صلح عمومی در منطقه و جهان مذاکرات ژنو حاصل بسیار اندکی در بر خواهد داشت. زیرا جریان مخالف صهیونی- عربی و حامیان غربی آنها و عدم تعجیل غرب برای مصالحه با ایران و بسیاری از عوامل دیگر وجود دارند که اگر ایران نخواهد و یا نتواند از ظرفیت سازیهای سیاست خارجی خود استفاده کند حاصل این روند را به ضرر ایران رقم زنند.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *