فضای تنفسی در ژنو

در اختلاف سیاستهای آمریکا و فرانسه در خاورمیانه شکی نیست. در اینکه دولت فرانسه از نظر انگیزه حزبی و داخلی سعی در افزایش نقش و سهم خود از کیک خاورمیانه است نیز تقریبا” در محافل سیاسی اجماع نظر است ولی بهم ریختن متن پیش نویس توافق شده ایران و آمریکا بدون موافقت ضمنی آمریکا نیز مسموع نیست. آنچه وزیر خارجه فرانسه از ایران خواسته و مورد قبول هیات ایرانی واقع نشده درخواست مجموعه ۱+۵ است و فشار تبلیغاتی و رسانه‌یی صرفا” روی فرانسه راهبرد صحیحی نیست و باید لابی عربی- صهیونیستی و حامیان غربی آنها و اهداف و دلایلشان افشاء میشد تا هزینه عدم توافق در ژنو ۲ و رواج خشونت در منطقه بجای صلح و آرامش متوجه عوامل اصلی آن شود.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *