دوراندیشی ستودنی ولایتی و ماجرای فروش نفت وکمک به سوریه جهت حفظ توان جنگی ایران در۳۰سال پیش

زمانی که دولت سوریه برمبنای روشها واعتقاداتی که دارد دربرابرحکومت بعث عراق که آن را وابسته به امپریالیزم میداند ،ایستاده است ما ازچینن فرصتی باید استفاده بکنیم اغتنام فرصت بکنیم این حکومت را که حکومت دیگری است وعرب هم هست وازکشورهای معتبرجهان عرب هم هست او را کمک بکنیم که این راه درستی که دارد ادامه بدهد . امکانات اقتصادی حکومت سوریه زیاد نیست که بتواند ازیک طرف مخاصمه باعراق را ادامه بدهد ازیک طرف دربرابراسرائیل و آمریکا باییستد ازطرفی دربرابر فشار اقتصادی مرتحعین منطقه بایستد ومبارزه اش رابکند .
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *