خشونتی از جنس کلام

عملی که صدمه می زند و آزار می رساند و برای تحمیل خود است بر دیگری خشونت است و نتیجه آن تحت کنترل گرفتن. خشونت اگر جسمی باشد یا روانی و عاطفی، خانگی باشد یا اجتماعی، فردی باشد یا گروهی یا دولتی، مردم آن را زشت بدانند یا در اثر گستردگی و عادت زشتی آن را نبینند از هر نوع و به هر شکل که باشد، تجاوز است و شکستن حریم حقوق افراد. خشونت از خود اثر زخم برجای می گذارد چه زخمی که دیده می شود و چه زخمی که از دیده پنهان است.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *