اصل تطابق هدف و وسیله در سیاست خارجی

عقلانیت مورد نیاز در مدیریت تحولات داخلی و خارجی ایجاب میکند وحدت و اراده ملی، خطر پذیری و قدرت بالای تصمیم گیری در کمک به ظهور و بروز ایران بعنوان یک قدرت منطقه ائی از سوی فعالان و جناحهای سیاسی کشور در اولویت قرار گیرد. مسئولیت پذیری حامیان دولت گذشته در مقابل مردم ایران در زمینه هزینه فلج کننده عملکرد آن دولت بر گرده مملکت ایجاب میکند ضمن احترام به رای و انتخاب مردم برای تغییر شرایطی که بر کشور حاکم و یا تحمیل شده بود اصول نقد منصفانه رعایت شود. رویکرد، نتایج و دست آورد ژنو ۳ نه خواستهای ایده آل و انتخاب واقعی ایران بلکه حاصل عملکرد دولت گذشته در زمینه بستن فضای تنفسی سیاست خارجی کشور در صحنه بین المللی و ایجاد اجماع علیه ایران می باشد. افزایش و تولید ثروت برای کسب قدرت نیازمند رسیدن به پایه و فهم مشترکی برای تفاهم در صحنه بین المللی است جهت شناسائی قدرت منطقه ائی و مسئولانه ایران است.
RSS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *